Karjera Eco Baltia

Eco Baltia ieņem nozīmīgu vietu Baltijas atkritumu apsaimniekošanas tirgū un ir nozares inovācijas veicinoša kompānija. Grupas uzņēmumi ir stabili darba devēji, kas rūpējas par darbinieku labklājību, profesionālo attīstību, novērtējumu un darba drošību. Mēs esam ievērojami nodokļu maksātāji pilsētās un novados, kuros strādājam.

Eco Baltia savos uzņēmumos nodrošina darbavietas aptuveni 700 cilvēkiem.

Juridiskā adrese:
Krasta iela 105, Rīga, LV-1019
Faktiskā adrese:
Krasta iela 105, Rīga, LV-1019
Tel: +371 67 409 828
Fakss: +371 67 84 37 65
E-pasts: info@ecobaltia.lv