Ražotāju atbildības organizācija

 

LZP-Logo-Web_mazs.jpg

AS„Latvijas Zaļais punkts”, balstoties uz Latvijas vides aizsardzības fonda apstiprinātu vairāku gadu darbības plānu, organizē izlietotā iepakojuma, elektropreču un videi kaitīgu preču atkritumu pārstrādi uzņēmumu vietā. Dibināts 2000. gada 11. janvārī, „Latvijas Zaļais punkts” ir vecākā un pieredzes bagātākā ražotāju atbildības organizācija Latvijā, kas kopš darbības pirmsākumiem rūpējas par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, bet kopš 2006. gada – arī nolietoto elektropreču un videi kaitīgu preču apsaimniekošanu. „Latvijas Zaļais punkts” mērķis ir efektīvas iepakojuma, nolietoto elektropreču un videi kaitīgu preču savākšanas sistēmas pieejamība visu Latvijas reģionu iedzīvotājiem. Lai to īstenotu, ir svarīgi sadarboties ar pašvaldībām, ar kurām tiek slēgts līgums par apsaimniekošanas sistēmas ieviešanu to administratīvajā teritorijā. Līguma darbības laikā uzņēmums izpilda valsts noteiktās attiecīgo materiālu reģenerācijas prasības, un par paveikto regulāri sniedz atskaites atbildīgajām valsts institūcijām.

Juridiskā adrese:
Krasta iela 105, Rīga, LV-1019
Faktiskā adrese:
Krasta iela 105, Rīga, LV-1019
Tel: +371 67 409 828
Fakss: +371 67 84 37 65
E-pasts: info@ecobaltia.lv