SIA "Eko Kurzeme" atklāj sadzīves atkritumu šķirošanas rūpnīcu

28.01.2016

IMG_7511_450.jpg

Investējot 3,25 miljonus eiro, Eco Baltia grupas uzņēmums SIA "Eko Kurzeme" atklāja jauno sadzīves atkritumu šķirošanas rūpnīcu, kas apkalpos visu Liepājas reģionu. Šī ir Eco Baltia grupas pirmā atkritumu šķirošanas rūpnīca un vērienīgākais investīciju projekts 2015.gadā. Tā ir uzbūvēta piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 1,28 miljonu eiro apmērā, Nordea bankas finansējumu 1,8 miljonu eiro apmērā, savukārt 170 tūkstoši eiro ir SIA "Eko Kurzeme" finansējums.

Sadzīves atkritumu šķirošanas rūpnīca atrodas Grobiņas novada, Grobiņas pagastā "Skudras", SIA "Liepājas RAS" sadzīves atkritumu poligona teritorijā.

Rūpnīcā sākotnēji plānots sašķirot 8 000 tonnas sadzīves atkritumu gadā, taču šķirošanas jaudas iespējams palielināt līdz pat 30 000 tonnām gadā. Tas nodrošinās rūpnīcas attīstības potenciālu nākotnē un ļaus sasniegt mērķi - samazināt atkritumu poligonā noglabājamo atkritumu apjomu. Lai nodrošinātu rūpnīcas darbību, izveidotas vairāk nekā 10 jaunas darbavietas, kas nenoliedzami ir sociālekonomisks ieguvums reģionam.

Māris Simanovičs, Eco Baltia grupas valdes priekšsēdētājs: "Rīt apritēs pusgads kopš svinīgā pasākumā tika iemūrēts mūsu jaunās rūpnīcas pamatakmens. Lai īstenotu tik vērienīgu projektu, bija jāiegulda ļoti liels darbs, taču rezultāts to ir attaisnojis. Šī ir arī Eco Baltia grupas pirmā sadzīves atkritumu šķirošanas rūpnīca, kas mums kā uzņēmumam ir liels solis uz priekšu. Uzskatu, ka tieši atkritumu šķirošanas rūpnīcas mūsu valstī ir ļoti nepieciešamas, jo, lai gan Latvijā cilvēki arvien biežāk izvēlas šķirot atkritumus, poligonos joprojām nonāk tūkstošiem tonnu nešķirotu sadzīves atkritumu. Eco Baltia grupas misija ir atrast vērtību katrā lietā, tāpēc vajag atcerēties, ka arī atkritumi ir resurss ar lielu potenciālu, kas ir pareizi jāizmanto. Racionāla un mūsdienīga pieeja atkritumiem, kā otrreiz izmantojamam resursam, ļauj saudzēt vidi un dabas dotos resursus."

Jaunajā rūpnīcā tiek izmantoti tehnoloģiskie risinājumi, kas praksē sevi pierādījuši šāda veida rūpnīcās Vācijā un Francijā. Piemēram, rūpnīcā uzstādīts Latvijā šobrīd vienīgais divu kanālu optiskais šķirotājs, kas uz slīdošas lentas ar gaismas stara palīdzību spēj atpazīt 10 materiālu veidus un vienlaicīgi nošķirot četrus materiālu veidus. Savukārt bioloģiski noārdāmo atkritumu nošķirošanai no sadzīves atkritumu plūsmas, SIA "Eko Kurzeme" rūpnīcā uzstādīts disku sijātājs, kāds līdz šim Latvijā netika pielietots.

Kaspars Gerhards, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs: "Kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ar gandarījumu konstatēju, ka Latvijā uzbūvēta vēl viena atkritumu šķirošanas rūpnīca. Virzāmies uz to, ka tuvākajā nākotnē 100% atkritumu tiks šķiroti un pārstrādāti. Turklāt pasaulē jau labu laiku atkritumi tiek izmantoti kā resurss siltumenerģijas ražošanā un tas būs vēl viens solis ilgtspējīgas saimniekošanas virzienā, kas Latviju ierindos pasaules zaļāko valstu saraksta augšgalā."

Nordea bankas vadītājs Latvijā Jānis Buks: "Esmu patiesi gandarīts redzēt, ka mūsu klienti ir spējīgi ieviest un realizēt šādus infrastruktūras projektus, kas līdzvērtīgi ne tikai Eiropas, bet arī visas pasaules standartiem, reizē domājot par modernu, efektīvu un kas vissvarīgāk - videi draudzīgu un atbildīgu pieeju. Īpašs prieks, ka šis projekts stiprinās arī konkrētā reģiona ekonomisko attīstību. Esmu gandarīts, ka Nordea var būt partneris tik nozīmīgā projektā, kuru mērķi un izpildījums saskan ar bankas mērķiem un vīziju."

Šķirojot atkritumus rūpnīcā, tiks iegūti tādi otrreiz izmantojamie materiāli kā papīrs un kartons, plastmasa, melnie metāli, krāsainie metāli, minerāli inertie materiāli un RDF materiāli (no atkritumiem atgūts kurināmais - Refuse Derived Fuel). Tie materiāli, kurus iespējams pārstrādāt Latvijā, tiks nogādāti uz attiecīgām otrreizējās pārstrādes rūpnīcām, savukārt tos, kurus Latvijā vēl nav iespējams pārstrādāt, eksportēs.

Par Eco Baltia grupa

Eco Baltia grupa ir lielākā vides apsaimniekošanas uzņēmumu grupa Baltijā, kas nodrošina pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu no atkritumu savākšanas un šķirošanas, līdz otrreizējai izejvielu loģistikai un pārstrādei.

Grupā ietilpst vides apsaimniekošanas uzņēmumi "Eco Baltia vide", "Eko Kurzeme", "Jumis", "Tehhe", izejvielu pārstrādes rūpnīcas "PET Baltija", "Eko Pet" un "Nordic Plast", ražotāju atbildības sistēmas operators "Latvijas Zaļais punkts", kā arī otrreizējo izejvielu iepirkumu un tirdzniecības uzņēmums "Eko Reverss".

Eco Baltia grupa nodrošina darbavietas vairāk nekā 600 darbiniekiem un ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Latvijā.

Juridiskā adrese:
Krasta iela 105, Rīga, LV-1019
Faktiskā adrese:
Krasta iela 105, Rīga, LV-1019
Tel: +371 67 409 828
Fakss: +371 67 84 37 65
E-pasts: info@ecobaltia.lv