Norit aktīva jaunās atkritumu šķirošanas rūpnīcas būvniecība Liepājas reģionā

17.09.2015

IMG_3872_small.jpg

„Eco Baltia grupa” uzņēmuma SIA „Eko Kurzeme” jaunās atkritumu šķirošanas rūpnīcas būvniecības Grobiņas novada sadzīves atkritumu poligonā „Ķīvītes” nodrošināšanai ir pabeigtas iepirkumu procedūras un noslēgti līgumi ar darbu veicējiem par rūpnīcas būvniecību un rūpnīcas darbībai nepieciešamo iekārtu iegādi.


Iepirkumu procedūrā par atkritumu šķirošanas centra būvniecību tiesības veikt darbus ir ieguvis SIA "NEWCOM Construction", līguma summa ir 1 346 174 EUR. Cenu aptaujas rezultātā būvuzraudzību veic SIA "MK Būvniecība" par līguma summu 8 200 EUR. Savukārt tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību nodrošina SIA „ARJI” ar līguma summu 43 000 EUR.


Uzņēmums AS „LNK INDUSTRIES” piegādās atkritumu šķirošanai nepieciešamās iekārtas, tajā skaitā optisko atkritumu šķirotāju, kas šķirošanu padarīs vienkāršāku un ātrāku. Tas ar gaismas stara palīdzību uz slīdošās lentas spēj atpazīt un nošķirot no kopējā atkritumu apjoma četru veidu plastmasas materiālus. Šo atkritumu šķirošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana izmaksās 1 430 000 EUR.


Šķirošanas rūpnīcas darbības nodrošināšanai tiks iegādāts frontālais iekrāvējs, ko cenu aptaujas rezultātā piegādās SIA „INTRAC Latvija” par 69 940 EUR.

Jau drīzumā tiks izsludināta cenu aptauja par konteineru iegādi.


Jauno rūpnīcu plānots atklāt jau šī gada novembrī un līdz gada beigām tā uzsāks savu darbu ar pilnu jaudu. Rūpnīcā tiks nodrošinātas ap 20 jaunām darbavietām, labvēlīgi ietekmējot novada ekonomiku. Rūpnīcā uzstādītās šķirošanas jaudas ir pietiekamas, lai sašķirotu visus Liepājas pilsētā un pieguļošajos novados radušos sadzīves atkritumus.


Šķirojot atkritumus rūpnīcā, tiks iegūti tādi otrreizēji izmantojamie materiāli kā papīrs un kartons, plastmasa, stikls, melnie metāli, krāsainie metāli, inertie materiāli un RDF materiāli (no atkritumiem atgūts kurināmais - Refuse Derived Fuel). Tie materiāli, kurus iespējams pārstrādāt Latvijā, tiks nogādāti uz attiecīgajām otrreizējās pārstrādes rūpnīcām, savukārt tos, kurus Latvijā vēl nav iespējams pārstrādāt, eksportēs.


Kopējās projekta izmaksas ir plānotas 3,2 miljonu eiro apmērā, no kuriem 1,28 miljoni eiro ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums un 1,95 miljoni eiro - SIA “Eko Kurzeme” ieguldījums rūpnīcas būvniecībā.

Projekts „Atkritumu šķirošanas centra izveide Liepājas reģionā atkritumu sagatavošanai noglabāšanai” (Nr.3DP/3.5.1.2.3/13/APIA/CFLA/008) tiek īstenots ar Kohēzijas fonda atbalstu.

Par „Eco Baltia grupa”

 „Eco Baltia grupa” pēc apgrozījuma ir lielākā vides apsaimniekošanas uzņēmumu grupa Bal-tijā, kas nodrošina pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu no atkritumu savākšanas un šķi-rošanas, līdz otrreizējai izejvielu loģistikai un pārstrādei. „Eco Baltia grupā” ietilpst vides ap-saimniekošanas uzņēmumi „Eco Baltia vide”, „Eko Kurzeme”, „Jumis”, „Tehhe”, izejvielu pārstrādes rūpnīcas „PET Baltija”, „Eko Pet” un „Nordic Plast”, ražotāju atbildības sistēmas operators „Latvijas Zaļais punkts”, kā arī otrreizējo izejvielu savākšanas, apstrādes un tirdzniecības uzņēmums „Eko Reverss”.

KFLOGO_SMALL.jpg

Papildus informācija:
Dace Jansone
“Eco Baltia grupa”
Korporatīvās komunikācijas direktore
Mob. tālr. +371 28655072
e-pasts dace.jansone@ecobaltia.lv

Juridiskā adrese:
Krasta iela 105, Rīga, LV-1019
Faktiskā adrese:
Krasta iela 105, Rīga, LV-1019
Tel: +371 67 409 828
Fakss: +371 67 84 37 65
E-pasts: info@ecobaltia.lv