“INVL Baltic Sea Growth Fund” kļuvis par vairākuma akcionāru “Eco Baltia”

30.06.2020

Baltijas reģiona lielākais privātā kapitāla investīciju fonds “INVL Baltic Sea Growth Fund” („Fonds”) ir sekmīgi noslēdzis darījumu par kontrolpaketes (52,81%) iegādi AS “Eco Baltia”, kas ir Baltijā lielākā vides apsaimniekošanas grupa, kura nodarbojas ar plastmasas otrreizējo izejvielu pārstrādi un atkritumu apsaimniekošanu.

Darījums paredz, ka Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka („ERAB”) saglabās savā īpašumā 30,51% „Eco Baltia” akciju un SIA „Eco Baltia grupa” valdes priekšsēdētāja Māra Simanoviča kontrolē (ar „Penvi Investment Ltd.” starpniecību) paliks 16,68% akciju. Abi atlikušie uzņēmuma līdzīpašnieki ir noslēguši akcionāru līgumu ar Fondu.

Fonda partneris Vītauts Plunksnis (Vytautas Plunksnis) paziņoja:

„Mēs plānojam veikt ievērojamus kapitālieguldījumus „Eco Baltia” otrreizējo izejvielu pārstrādes jaudās un, nodrošinot augstas kvalitātes un ilgtspējīgus atkritumu pārstrādes pakalpojumus, nostiprināt Grupas kā Baltijas reģiona aprites ekonomikas virzītājas līderpozīcijas. Mūsdienu pasaule patērē vairāk resursu, nekā planēta spēj nodrošināt, tāpēc ir būtiski izmantot esošos resursus atkārtoti un ilgtspējīgā veidā. Mūsu primārais mērķis ir paplašināt PET izejvielu, kas paredzētas saskarei ar pārtiku, ražošanas jaudas, līdz ar to sekmējot oglekļa pēdas samazināšanos un vides ilgtspējību”.   

„Eco Baltia” grupas ieņēmumi 2019. gadā palielinājās par 9% līdz 70,62 miljoniem eiro, un vairāk nekā 60% no šī apjoma nodrošināja otrreizējo izejvielu pārstrāde. Grupa nodarbina vairāk nekā 800 cilvēkus, un tās lielākie meitasuzņēmumi ir attiecīgi „PET Baltija”, „Eco Baltia vide”, „Nordic Plast”, “Eko Kurzeme”, “Eco Teh Baltia”, “Jumis” un „Latvijas Zaļais punkts”.

Divi „INVL Baltic Sea Growth Fund” partneri – Vītauts Plunksnis un Deimante Korsakaite (Deimantė Korsakaitė) kļūs par „Eco Baltia” padomes locekļiem kopā ar neatkarīgo padomes locekli un atkritumu pārstrādes eksperti Jurgitu Petrauskieni (Jurgita Petrauskienė). ERAB pārstāvis padomē būs Pīters Hjelts (Peter Hjelt), bet Māri Simanoviču pārstāvēs Gints Pucēns.

Fonda izpildpartnere Deimante Korsakaite norādīja:

„Investīcijas stabilos, vadošos Baltijas uzņēmumos ar izteiktu turpmākas izaugsmes potenciālu ir viens no Fonda investīciju darbības pamatvirzieniem. „Eco Baltia” ir Baltijas reģiona aprites ekonomikas priekšgalā un tātad pilnībā atbilst minētajiem kritērijiem. Ar šo darījumu savā investīciju portfelī mēs iekļausim jau trešo uzņēmumu. Tādējādi veicināsim gan atkritumu otrreizējo pārstrādi, gan ilgtspējīgāku dzīvesveidu apstākļos, kad rūpes par apkārtējo vidi kļūst aizvien nozīmīgākas".

ERAB Baltijas reģiona nodaļas vadītājs Īans Brauns (Ian Brown) uzsvēra:

„Mēs ar lielāko prieku atbalstām Baltijas vadošo privātā kapitāla investīciju fondu un „Eco Baltia” izaugsmi, jo mūsu mērķis ir radīt reālu vērtību aprites ekonomikas modelī, kas gūst aizvien lielāku ievērību”.

SIA „Eco Baltia grupa” valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs atzina:

„Esam gandarīti piesaistīt tik ievērojamu Baltijas investoru, kāds ir „INVL Baltic Sea Growth Fund”. Ceram, ka līdz ar šo jauno pavērsienu sāksies arī nākamais posms uzņēmuma attīstībā, kas neapšaubāmi Grupai un tās uzņēmumiem plašāk atvērs durvis uz jaunām globālām iespējām un tirgiem. Otrreizējo izejvielu pārstrādes nozarē šāda internacionalizācija ir īpaši svarīga, jo tā sniegs mums iespējas sadarboties ar lieliem starptautiskiem uzņēmumiem un paplašināt „Eco Baltia” sadarbības tīklu visā pasaulē”.

 

 Par „ INVL Baltic Sea Growth Fund”:

„INVL Baltic Sea Growth Fund” ar kopējo portfeli 165 miljoni eiro ir lielākais privātā kapitāla investīciju fonds Baltijā, un tā pamata investors ir Eiropas Investīciju fonds („EIF”).

EIF ir apņēmies nodrošināt 30 miljonu eiro finansējumu, izmantojot atbalstu no Eiropas Stratēģisko investīciju fonda, kas ir Investīciju plāna Eiropai (jeb t.s. Junkera plāna) būtisks elements. Finansējums tiks piešķirts arī no Baltijas Inovāciju fonda iniciatīvas, kas izstrādāta sadarbībā ar Lietuvas, Latvijas un Igaunijas valdībām. Tās mērķis ir palielināt kapitālieguldījumus mazajos un vidējos Baltijas uzņēmumos ar lielu izaugsmes potenciālu.

Fonda mērķis ir izveidot daudzpusīgu ieguldījumu portfeli, vienā uzņēmumā ieguldot 10-30 miljonus eiro, lai iegādātos kontrolpaketi vai būtisku mazākuma līdzdalību dažādos uzņēmumos, kam piemīt liels izaugsmes potenciāls un kuri spēs pienācīgi konkurēt starptautiskā līmenī.

Fonds darbojas galvenokārt Baltijas valstīs un tām tuvākajos Polijas reģionos, Skandināvijā un Centrāleiropā. Līdz šim Fonds ir ieguldījis divos uzņēmumos, kuri pārstāv veselības aprūpes sektoru un būvniecības nozari.

Fondu pārvalda viens no Lietuvas vadošajiem aktīvu pārvaldības uzņēmumiem – „Invalda INVL” no „INVL Asset Management” grupas. Grupas uzņēmumi pārvalda pensiju un kopieguldījumu fondus, alternatīvos ieguldījumus, individuālos portfeļus, privāto kapitālu un citus finanšu instrumentus. Grupai ir vairāk nekā 200 000 klientu Lietuvā un Latvijā. Starptautiskie investori ir uzticējuši grupai pārvaldīt aktīvus, kuru kopējais apjoms 2019. gada beigās pārsniedza 1 miljardu eiro. „Invalda INVL” ir sekmīgi darbojusies kopš tās dibināšanas 1991. gadā un tagad lepojas ar 28 gadu pieredzi privātā kapitāla pārvaldībā Baltijas valstīs, kā arī Centrāleiropā un Austrumu Eiropā, vienlaikus attīstot uzņēmumus, kas ir izveidojušies par pārliecinošiem tirgus līderiem.

 

Par “Eco Baltia grupu”:

“Eco Baltia grupa”, kuras mātes kompānija ir AS “Eco Baltia”, ir lielākā vides apsaimniekošanas un otrreizējo izejvielu pārstrādes uzņēmumu grupa Baltijā, kas nodrošina pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu no atkritumu savākšanas un šķirošanas līdz otrreizējai izejvielu loģistikai, vairumtirdzniecībai un izejvielu pārstrādei. “Eco Baltia grupas” uzņēmumi gadā pārstrādā aptuveni 50 500 polimēru iepakojumu, ražojot augstvērtīgas otrreizējās izejvielas, ko tālāk var izmantot jaunu produktu ražošanā. 2019.gadā sākta arī lietoto riepu pārstrāde. Ik gadu uzņēmums investē vairāk nekā 4 miljonus eiro pārstrādes tehnoloģijās un vairāk nekā 500 000 eiro atkritumu savākšanas infrastruktūras pilnveidošanā. Grupā ietilpstošie plastmasas pārstrādes uzņēmumi ir nozares līderi Baltijā un sasniedz 2% no kopējā Eiropas nozares tirgus. Grupā ietilpst vides apsaimniekošanas, otrreizējo izejvielu savākšanas un izlietotā iepakojuma pārstrādes uzņēmumi „Latvijas Zaļais punkts”, „Eco Baltia vide”, „Eko Kurzeme”, „Jumis”, „PET Baltija”, „Nordic Plast” un „Eco Teh Baltia”.

Juridiskā adrese:
Krasta iela 105, Rīga, LV-1019
Faktiskā adrese:
Krasta iela 105, Rīga, LV-1019
Tel: +371 67 409 828
Fakss: +371 67 84 37 65
E-pasts: info@ecobaltia.lv