Eco Baltia grupas uzņēmums “PET Baltija” paplašina ražošanu un atklāj jaunu PET granulu ražotni

06.04.2018

EPB_MARIS_Kaspars.jpg

Attīstot augstas kvalitātes plastmasa granulu ražošanu, savu darbību paplašinājusi vienīgā PET pudeļu pārstrādes rūpnīca Latvijā un lielākā rūpnīca Baltijā - AS “PET Baltija”. Līdzās jau esošajām ražotnēm, sagaidot rūpnīcas 15. gadskārtu, durvis vērusi jauna PET granulu ražotne. Ražotnē tiek gatavotas augstvērtīgas PET granulas, kas izmantojamas arī pārtikas iepakojuma izgatavošanai.

 “PET Baltija” jaunā ražotne, kas atrodas Jelgavā, Aviācijas ielā 18G, darbību uzsāka februārī. Izveidojot jauno ražotni, ir radītas arī divas jaunas darbavietas, taču kopumā rūpnīcas darbību nodrošina 10 cilvēki. Ražotnē, kuras telpu un noliktavu platība ir 5881 m2,darbs norit maiņās, un iekārtas PET granulas ražo divdesmit četras stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā. Līdz ar jaunās ražotnes darbības uzsākšanu “PET Baltija” PET granulu ražošanas jauda pieaugusi par 50%, ļaujot diennaktī saražot vidēji 20 tonnas augstas kvalitātes produkcijas.

 “Jaunās ražotnes izveide ir nozīmīgs solis “PET Baltija” rūpnīcas attīstībā, jo būtiski palielinās ražošanas kapacitāti. Mūsdienu modernās tehnoloģijas daļēji risina darbaspēka deficīta jautājumu un būtiski kāpina produktivitāti. Liela daļa darba šobrīd tiek paveikta automatizēti, nodarbinot mazāk darbinieku un sniedzot iespēju saņemt lielāku atalgojumu,” stāsta “PET Baltija” direktors Kaspars Fogelmanis.

Šobrīd “PET Baltija” no izlietotā PET (polietilēnteraftalāta) pudelēm ražo dažādu veidu PET pārslas un granulas. Jaunajā ražotnē sašķirotais PET pudeļu materiāls, kas jau pārstrādāts pārslās, piedzīvo pārstrādes procesa vienu no noslēdzošajiem posmiem. Tas tiek kausēts, atdzesēts un pārvērsts granulās, no kurām iepakojuma ražotāji var izgatavot pārtikas iepakojumu. Ņemot vērā, ka Latvijā atkārtoti pārstrādātu izejvielu izmantošana ražošanā joprojām nav attīstīta, 100% saražotās granulas tiek eksportētas uz citām Eiropas valstīm.

 “Aprites ekonomikas pamatprincipi neizbēgami iesakņojas pasaules ekonomikas visos līmeņos un atkritumu pārstrāde, kā arī izejvielu atkārtota izmantošana ražošanā ir viens no tās spilgtākajiem piemēriem. Nākotnē šāda ražošanas prakse dažādās industrijās ielauzīsies vēl redzamāk, tādēļ, pieaugot pieprasījumam pēc izejvielām, kas gatavotas no atkārtoti pārstrādāta materiāla, pieaugs arī konkurence tirgū. Nupat atklātā ražotne “PET Baltija” ļaus paaugstināt rūpnīcas konkurētspēju starptautiskajā tirgū, kā arī nostiprinās to PET pārstrādes TOP uzņēmumu vidū Ziemeļeiropā,” norāda Māris Simanovičs, vides apsaimniekošanas uzņēmumu grupas “Eco Baltija grupa” valdes priekšsēdētājs.

 “PET Baltija” izejmateriālu granulu un pārslu ražošanai - caurspīdīgas un krāsainas PET pudeles, kas Latvijā, kā arī tos ieved no apkārtējām reģiona valstīm - Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Dānijas, Somijas, Baltkrievijas u. c. Šobrīd uzņēmuma tirgus daļa Eiropā sasniedz 2% un tā mērķtiecīgi tiek arvien palielināta. Jau šogad ar ES fondu atbalstu un līdzfinansējumu plānots uzsākt polimēru parka būvniecību, kas ļaus ražošanas apjomu palielināt par 20% , izvirzot Latviju par PET pārstrādes līderi Baltijas reģionā.

  “Atkritumu pārstrāde un resursu atkārtota izmantošana Latvijā līdz šim bija nepietiekami attīstītas jomas, tomēr pašlaik tieši tā ir viena no vides aizsardzības politikas prioritātēm. Diemžēl gan Latvijā, gan Eiropā milzīgs daudzums pārstrādājamu materiālu nonāk atkritumu poligonos. Izmantojot resursus atkārtoti, tiek novērsts vides piesārņojums, kā arī samazināts dabas resursu patēriņš. Tādēļ esmu gandarīts, ka uzņēmēji Latvijā paplašina pārstrādes jaudas gan plastmasas materiāliem, gan citiem resursiem, un tas vērtējams kā pārliecinošs solis Latvijas virzībā uz aprites ekonomikas modeli,” atzīmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.

Juridiskā adrese:
Krasta iela 105, Rīga, LV-1019
Faktiskā adrese:
Krasta iela 105, Rīga, LV-1019
Tel: +371 67 409 828
Fakss: +371 67 84 37 65
E-pasts: info@ecobaltia.lv