Eco Baltia grupa pārstāvēta Eiropas Savienības uzņēmēju parlamentā Briselē, lai diskutētu par aktualitātēm uzņēmējdarbības veicināšanā

24.10.2016

eu.jpg

Šī gada 13. oktobrī Briselē norisinājusies jau 4. Eiropas Uzņēmumu parlamenta sanākšana, kuru šogad apmeklēja arī Eco Baltia grupas valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs, lai kopā ar 700 uzņēmumiem paustu viedokli un dotu savu ieguldījumu problēmu risināšanā jautājumos, kas skar uzņēmējdarbību visā Eiropā.

Eiropas Uzņēmumu parlaments ir “Eurochambres” iniciatīva, kas sniedz iespēju uz vienu dienu kļūt par Eiroparlamenta dalībnieku, debatējot un balsojot par pašreiz vissvarīgākajām tēmām ekonomikā un politikā. Eurochambres ir Eiropas tirdzniecības un rūpniecības kameru apvienota organizācija ar mērķi veicināt uzņēmējdarbībai labvēlīgāku lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienībā (ES).

“Šis pasākums deva iespēju uzņēmējiem iztikties par daudzām ES kopienai aktuālām tēmām. Diskusiju ietvaros iezīmējās MVU loma ES vienotā tirgū un nepieciešamība veicināt mazo un vidējo uzņēmēju aktivitāti. Diskusiju ietvaros tika apspriesta arī virkne Latvijai aktuālu jautājumu gan par uzņēmējdarbības vides aspektiem un cirkulāro ekonomiku, gan darba spēka pieejamību. Viens no interesantākajiem secinājumiem bija par to, ka mūsdienās ir nepieciešams apmācības procesā iesaistīt vairāk praktisko pieredzi, nodrošinot studentus un skolēnus ar prakses vietām reālos uzņēmumos”, secina Eco Baltia grupas valdes prikešsēdētājs Māris Simanovičs.

Šogad dienas kārtībā bija tādi jautājumi, kā tirdzniecība, ES iekšējais tirgus, ilgtspēja un prasmes. Sēdes balsojuma rezultātā tika noskaidrots, ka 92% uzņēmēji nav pietiekami labi informēti par komerciālām saistībām ES tirdzniecības līguma ietvaros.  Uz jautājumu “Vai MVU sektoram vajadzētu lielākas lemttiesības ES tirdzniecības politikā?”, 95% dalībnieku atzīmēja apstiprinoši. Uzņēmēji arī piecēlās kājās, lai demonstrētu savu atbalstu Eiropas projektiem. Divas trešdaļas no tiem apliecināja, ka Brexit balsojums ietekmēs viņu biznesu.

“Ir pienācis laiks, lai uzņēmumi vēlreiz apliecinātu savu spēju un vēlmi sniegt risinājumus šodienas izaicinājumiem: globalizācijai, bezdarbam, negodīgai konkurencei, migrācijai un klimata izmaiņām.” ar šiem vārdiem Eurochambres priekšsēdētājs Ričards Vēbers (Richard Weber) atklāja pasākumu.

Eiropas Uzņēmēju parlamenta sēdi apmeklēja arī tādas augsta līmeņa personas, kā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajani (Antonio Tajani), Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens (Jyrki Katainen) un Slovākijas valsts sekretārs Ivans Korčoks (Ivan Korčok), kuri iesaistījās diskusijās un atzina nepieciešamību pēc biznesam draudzīgākas un labvēlīgākas politiskās vides.

 

Juridiskā adrese:
Krasta iela 105, Rīga, LV-1019
Faktiskā adrese:
Krasta iela 105, Rīga, LV-1019
Tel: +371 67 409 828
Fakss: +371 67 84 37 65
E-pasts: info@ecobaltia.lv