Atklās jauno sadzīves atkritumu šķirošanas rūpnīcu Liepājas reģionā

14.01.2016

Rupnicas attels450.jpg


Eco Baltia grupas uzņēmuma SIA „Eko Kurzeme” sadzīves atkritumu šķirošanas rūpnīca Grobiņas novada, Grobiņas pagastā “Skudras”, SIA “Liepājas RAS” atkritumu poligona teritorijā, kas tapusi piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējumu, ir pilnībā pabeigta un jau 15.janvārī uzsāks savu darbu ar pilnu jaudu.

Rūpnīcā sākotnēji plānots sašķirot 8000 tonnas sadzīves atkritumu gadā, bet šķiroto atkritu-mu apjomu iespējams palielināt līdz 30 000 tonnām gadā.

Māris Simanovičs, SIA „Eco Baltia grupa” valdes priekšsēdētājs: “Jaunās sadzīves atkritumu šķirošanas rūpnīcas būvniecība uzņēmumam ir nozīmīgs solis uzņēmuma izaugsmei un liels izaicinājums. Rūpnīcas darbība tiešā veidā samazinās to atkritumu daudzumu, kas nonāks apglabāšanai poligonā “Ķīvītes”. Līdz šim Liepājas reģionā savāktie sadzīves atkritumi tika vesti apglabāšanai šajā poligonā, taču, līdz ar rūpnīcas darbības uzsākšanu, no atkritumiem varēsim nošķirot otrreiz izmantojamās izejvielas – piemēram, stiklu un plastmasu, kas tālāk jau tiks nodotas pārstrādei. Rūpnīcas darbības nodrošināšanai plānots izveidot vairāk nekā 10 darbavietas, kas neapšaubāmi labvēlīgi ietekmēs arī novada ekonomiku.”


Liepājas šķirošanas rūpnīcā ir izmantoti tehnoloģiskie risinājumi, ņemot vērā labākās prakses piemērus no šāda veida rūpnīcām Vācijā un Francijā.  Rūpnīcā tiek izmantoti inovatīvi risinājumi. Bioloģiski noārdāmo atkritumu nošķirošanai no sadzīves atkritumu plūsmas SIA “Eko Kurzeme” rūpnīcā uzstādīts disku sijātājs, kāds līdz šim Latvijā netika pielietots.


Tāpat rūpnīcā tiek izmantots Latvijā šobrīd vienīgais divu kanālu optiskais šķirotājs, kas uz slīdošas lentas ar gaismas stara palīdzību spēj atpazīt 10 materiālu veidus un vienlaicīgi spēj nošķirot četrus materiālu veidus.

Šķirojot atkritumus rūpnīcā, tiks iegūti tādi otrreizēji izmantojamie materiāli kā papīrs un kartons, plastmasa, stikls, melnie metāli, krāsainie metāli, inertie materiāli un RDF materiāli (no atkritumiem atgūts kurināmais - Refuse Derived Fuel). Tie materiāli, kurus iespējams pārstrādāt Latvijā, tiks nogādāti uz attiecīgajām otrreizējās pārstrādes rūpnīcām, savukārt tos, kurus Latvijā vēl nav iespējams pārstrādāt, eksportēs.

Oficiālā rūpnīcas atklāšana paredzēta šī gada 28.janvārī plkst.13.00.


Kopējās projekta „Atkritumu šķirošanas centra izveide Liepājas reģionā atkritumu sagatavošanai noglabāšanai” (Nr.3DP/3.5.1.2.3/13/APIA/CFLA/008) izmaksas ir 3,25 miljonu eiro, no kuriem 1,28 miljoni eiro ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums un 1,97 miljoni eiro - SIA “Eko Kurzeme” ieguldījums rūpnīcas būvniecībā.


Par „Eco Baltia grupa”
„Eco Baltia grupa” pēc apgrozījuma ir lielākā vides apsaimniekošanas uzņēmumu grupa Bal-tijā, kas nodrošina pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu no atkritumu savākšanas un šķi-rošanas, līdz otrreizējai izejvielu loģistikai un pārstrādei. „Eco Baltia grupā” ietilpst vides ap-saimniekošanas uzņēmumi „Eco Baltia vide”, „Eko Kurzeme”, „Jumis”, „Tehhe”, izejvielu pārstrādes rūpnīcas „PET Baltija”, „Eko Pet” un „Nordic Plast”, ražotāju atbildības sistēmas operators „Latvijas Zaļais punkts”, kā arī otrreizējo izejvielu savākšanas un tirdzniecības uzņēmums „Eko Reverss”.

 

Juridiskā adrese:
Krasta iela 105, Rīga, LV-1019
Faktiskā adrese:
Krasta iela 105, Rīga, LV-1019
Tel: +371 67 409 828
Fakss: +371 67 84 37 65
E-pasts: info@ecobaltia.lv