„Eco Baltia vide” – jauns vides un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums

08.04.2013

2013. gada martā, tika reģistrēts jauns vides un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums „Eco Baltia vide”. Jaunā kompānija ir izveidota apvienojot trīs nozarē ilglaicīgi darbojošos uzņēmumus: „Jūrmalas ATU”, „Eko Rīga” un „Kurzemes ainava”. Uzņēmums nodrošina pakalpojumus 22 Latvijas novados, apkalpo 30 000 klientus.

Viesturs Tamužs, Eco Baltia grupas padomes loceklis: „Uzņēmumu apvienošanu veicām, lai uzlabotu kompānijas sniegto pakalpojumu kvalitāti, veicinātu tās konkurētspēju tirgū, kā arī nodrošinātu kompānijas izaugsmes un attīstības ilgtspēju. Nozare attīstās, atkritumu un vides apsaimniekošanas prasības aug, un mēs gribam nodrošināt pilna cikla servisu, būt par vadošo nozares uzņēmumu.”

Jānis Lediņš, SIA „Eco Baltia vide” direktors norāda tuvākās nākotnes galvenos uzdevumus: „Pirmkārt, apvienojot uzņēmumus ir vieglāk pārņemt  pieredzējušo uzņēmumu labāko praksi un izveidot jaunu vienotu klientu apkalpošanas standartu. Nākamais, svarīgi, lai visos reģionos būtu pieejami vienādi pakalpojumi. Tātad strādāsim pie pakalpojumu klāsta unificēšanas visos reģionos, lielāko uzsvaru liekot uz atkritumu šķirošanu.  Visbeidzot, ir nepieciešama tehniskā parka sakārtošana: inventarizācija, analīze un jaunas tehnikas iegāde.”   

Armands Nikolajevs, Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija (LASUA): „Uzņēmuma „Eco Baltia vide” parādīšanās Latvijas tirgū ir likumsakarīga, jo tas apvieno jau zināmus uzņēmumus, kuri profesionāli darbojas šajā jomā ilgu laiku. Uzskatu, ka šī apvienošanās pirmkārt būs pozitīva pašam uzņēmumam, jo tiks optimizēti līdzekļi un pārskatīta pakalpojuma sniegšanas loģistika, kas savukārt dos ieguvumu pakalpojuma ņēmējiem kvalitātes un ekonomiskā ziņā. Skatoties no nozares viedokļa un citiem tirgus dalībniekiem, ir labi, ka tirgū darbojas lielāki, profesionāli spēcīgāki spēlētāji, kas paceļ pakalpojuma kvalitātes latiņu, tādēļ arī no šī viedokļa nozare tikai iegūs”.

Uzņēmumiem apvienojoties, pakāpeniski visā darbības teritorijā klientiem būs pieejams pilns vides apsaimniekošanas pakalpojumu klāsts − sadzīves un šķiroto atkritumu izvešana, būvgružu un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana, ceļu un teritoriju uzkopšana, apzaļumošana un citi pakalpojumi.

Atbilstoši Komerclikumam, „Eco Baltia vide” pilnā apmērā pārņem visas līgumā noteiktās  „Jūrmalas ATU”, „Eko Rīga” un „Kurzemes ainava” saistības, pakalpojumu tarifus saglabājot iepriekšējā apmērā. Līguma darbības laikā klientiem nav nepieciešams pārslēgt jaunus līgumus.

Plašāka informācija par uzņēmumu "Eco Baltia vide" >>

Juridiskā adrese:
Krasta iela 105, Rīga, LV-1019
Faktiskā adrese:
Krasta iela 105, Rīga, LV-1019
Tel: +371 67 409 828
Fakss: +371 67 84 37 65
E-pasts: info@ecobaltia.lv