“Eco Baltia grupa” pievienojas Eiropas Plastmasas aprites alianses deklarācijai

14.11.2019

Pilna cikla vides apsaimniekošanas un otrreizējo izejvielu pārstrādes uzņēmumu grupa SIA “Eco Baltia grupa”, pagaidām kā vienīgais uzņēmums no Latvijas, pievienojies Plastmasas aprites alianses (Circular Plastic Alliance) deklarācijai. To līdz šim parakstījuši 159 Eiropas uzņēmumi un organizācijas, apņemoties samazināt plastmasas radīto piesārņojumu un veicināt to, ka daudz plašākā mērogā jaunu produktu ražošanā izmanto izejvielas no pārstrādātas plastmasas. Deklarācijā pausta apņemšanās līdz 2025. gadam panākt, ka ik gadu jaunu plastmasas produktu ražošanā tiek izmantotas vismaz 10 miljoni tonnu pārstrādātas plastmasas.

 Webp.net-compress-image0003.jpg

 

Saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem ik gadu Eiropā tiek savākti vairāk nekā 27 miljoni tonnu plastmasas atkritumu, taču no tiem otrreizējā pārstrādē nonāk mazāk par trešdaļu. Tā rezultātā tikai aptuveni 8% no Eiropas plastmasas tirgus veidojušas otrreizējās izejvielas. Paužot atbalstu Eiropas Savienības (ES) nospraustajam mērķim– līdz 2025. gadam panākt, ka ES tiek pārdoti 10 miljoni tonnu pārstrādātas plastmasas, – Plastmasas aprites alianse apņēmusies sekmēt pārstrādātās plastmasas tirgus apjomu par vairāk nekā 150%.

Kā pārstrādes nozares līderis Latvijā un Baltijā mēs par savu uzdevumu uzskatām gan plastmasas atkritumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, uzlabojot apkārtējās vides tīrību, gan jaunu mērķu nospraušanu un ceļveža misiju, lai palielinātu otrreizējā pārstrādē izmantojamā iepakojuma apjomu un mudinātu ražotājus izvēlēties pārstrādātus materiālus. Mūsu ikdienas darbs atkritumu savākšanā un pārstrādē ir tikai viens solis kopējā apritē, taču mēs vēlamies būt droši, ka varam palīdzēt arī sadarbības partneriem un sabiedrībai kopumā izdarīt gudrākas, atbildīgākas un ilgtspējīgākas izvēles,” lēmumu pievienoties Plastmasas aprites alianses deklarācijai pamato SIA “Eco Baltia grupa” valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs. Viņš piebilst – grupas vairāk nekā 20 gadus ilgā pieredze nozarē un sabiedrības izglītošanā, meklējot aizvien jaunus efektīvus risinājumus infrastruktūras un tehnoloģiju uzlabošanai, būs vērtīgs pienesums Plastmasas aprites alianses darbībā.

Parakstot deklarāciju, organizācijas apņemas iesaistīties konkrētos pasākumos šī mērķa īstenošanai, piemēram, uzlabot plastmasas ražojumu ekodizainu, lai tos būtu vieglāk pārstrādāt un lai to izgatavošanā varētu izmantot vairāk jau pārstrādātas plastmasas, apzināt plastmasas atkritumu vākšanas, šķirošanas un pārstrādes vēl neapgūto potenciālu ES, kā arī noskaidrot, kādas ir vajadzīgās investīcijas mērķu sasniegšanai. Deklarācijas ietvaros iecerēts arī sagatavot pētniecības un izstrādes programmu plastmasas aprites jomā un izveidot caurredzamu un uzticamu monitoringa sistēmu, kas ļaus izsekot visām plastmasas atkritumu plūsmām ES.

SIA “Eco Baltia grupa” ir lielākā vides apsaimniekošanas uzņēmumu grupa Baltijā, kas nodrošina pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu no atkritumu savākšanas un šķirošanas līdz otrreizējai izejvielu loģistikai, vairumtirdzniecībai un izejvielu pārstrādei. “Eco Baltia grupas” uzņēmumi gadā pārstrādā aptuveni 50 500 tonnas polimēru iepakojumu, ražojot augstvērtīgas otrreizējās izejvielas, ko tālāk var izmantot jaunu produktu ražošanā. Šogad sākta arī lietoto riepu pārstrāde. Ik gadu uzņēmums investē vairāk nekā 4 miljonus eiro pārstrādes tehnoloģijās un vairāk nekā 500 000 eiro atkritumu savākšanas infrastruktūras pilnveidošanā. Grupā ietilpstošie plastmasas pārstrādes uzņēmumi ir nozares līderi Baltijā un sasniedz 2% no kopējā Eiropas nozares tirgus.

Webp.net-compress-image (4).jpg

SIA “Eco Baltia grupa” ietilpst vides apsaimniekošanas, otrreizējo izejvielu savākšanas un izlietotā iepakojuma pārstrādes uzņēmumi „Eco Baltia vide”, „Latvijas Zaļais punkts”, „Eko Kurzeme”, „Jumis”, „PET Baltija”, „Nordic Plast” un „Eco Teh Baltia”.

 

Juridiskā adrese:
Krasta iela 105, Rīga, LV-1019
Faktiskā adrese:
Krasta iela 105, Rīga, LV-1019
Tel: +371 67 409 828
Fakss: +371 67 84 37 65
E-pasts: info@ecobaltia.lv