„Eco Baltia grupa” pērn sasniegusi rekordapgrozījumu

17.07.2014

 

Vides apsaimniekošanas uzņēmumu grupa „Eco Baltia grupa” 2013.gadā strādājusi ar grupas vēsturē līdz šim lielāko neto apgrozījumu – 51,01 miljonu eiro. Salīdzinājumā ar 2012.gadu Eco Baltia grupas uzņēmumu kopējais apgrozījums pieaudzis par 4,65%, apliecinot grupas stratēģisku izaugsmi un attīstību. „Eco Baltia grupas” uzņēmumi ir vieni no savas nozares līderiem Latvijā un arī Baltijā, nodrošinot pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu – sākot no atkritumu savākšanas un šķirošanas un beidzot ar pārstrādi un otrreizējo izejvielu eksportu.

„Eco Baltia grupas” valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs: „2013.gads Eco Baltia grupai ir bijis attīstības gads, jo esam ne vien audzējuši savu apgrozījumu, bet arī veikuši investīcijas turpmākā izaugsmē, produktivitātē un jaunos produktos. Jaunu produktu un pakalpojumu attīstībā grupas uzņēmumi pēdējo divu gadu laikā investējuši vairāk nekā 9 miljonus eiro. Investīcijas veiktas jaunos inovatīvos un konkurētspējīgos produktos un pakalpojumos, tehniskajā nodrošinājumā un arī cilvēkresursu attīstībā. Arī 2014.gadā turpinām mērķtiecīgu ilgtermiņa attīstību, virzot tirgū gan jaunus produktus un pakalpojumus, gan uzlabojot loģistikas sistēmas un pakalpojumu kvalitāti. Mūsu mērķis ir Latvijā attīstīt modernu, tehnoloģiski attīstītu un apkārtējai videi maksimāli draudzīgu atkritumu apsaimniekošanas, šķirošanas un pārstrādes sistēmu, kas būtu konkurētspējīga arī Eiropas un pasaules līmenī.”

Grupas otrreizējo izejvielu ražošanas uzņēmumi – AS „Pet Baltija”, SIA „Nordic Plast” un SIA „Eko Pet” – 2013.gadā turpināja attīstīt ražošanu, palielinot gan ražošanas jaudas, gan attīstot jaunus produktus. Uzņēmumi ir vadošie polimēru pārstrādātāji Baltijas valstīs, kas gandrīz 100% apmērā saražoto produkciju eksportē, galvenokārt uz Eiropas Savienības (ES) valstīm. Pērn un arī šogad ražošanā tiek ieviestas jaunas efektīvākas tehnoloģijas, lai saglabātu esošo augsto produkcijas kvalitāti, kā arī tirgū piedāvātu jaunus inovatīvus produktus. Pagājušajā gadā izejvielu pārstrādes uzņēmumi strādājuši ar 23,23 miljonu eiro kopējo apgrozījumu un 985 tūkstošu eiro peļņu.

2013.gada sākumā noslēdzās trīs vides apsaimniekošanas uzņēmumu konsolidācija vienā uzņēmumā - SIA „Eco Baltia Vide”, kas ir straujāk augošais vides apsaimniekošanas uzņēmums Latvijā. SIA „Eco Baltia Vide” 2013.gadā paplašinājusi un šogad turpina paplašināt savu darbību jaunās teritorijās, piemēram, šogad pavasarī sākot darbu Ādažu novadā, bet rudenī - Salaspils novadā. Tāpat 2013.gadā SIA „Eco Baltia Vide” sāka apjomīgu jaunas transporta un loģistikas sistēmas ieviešanas projektu, kas nodrošinās efektīvāku un ērtāku apkalpošanu gan pašam uzņēmumam, gan klientiem. SIA „Eco Baltia Vide” neto apgrozījums 2013.gadā sasniedzis 7,68 miljonus eiro, kas ir trīs reizes lielāks nekā 2012.gadā. Uzņēmums 2013.gadā strādājis ar vairāk nekā 227 tūkstošu eiro peļņu.

Vides apsaimniekošanas uzņēmums PSIA „Jumis”, kas strādā Siguldā un tās apkārtnē, 2013.gadā strādāja ar vairāk nekā 650 000 eiro neto apgrozījumu. Pērn aktīvi tika attīstīti jauni projekti un pakalpojumi. Tā rezultātā šogad tika noslēgts līgums par sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu jeb pazemes konteineru izveidi Siguldas novadā, saņemot arī Kohēzijas fonda finansējumu 65 700 eiro apmērā. Tāpat 2013.gadā tika veikti sagatavošanās darbi, lai šā gada sākumā Siguldas novada „Zemdegās” atklātu Siguldā vienīgo šķirošanas laukumu 400 kvadrātmetru platībā, kas piedāvā iedzīvotājiem plašas un ērtas atkritumu šķirošanas iespējas.

Savukārt Liepājas reģionā strādājošais vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA „Eko Kurzeme” 2013.gadā iesniedza projektu konkursam par dalītas atkritumu šķirošanas sistēmas izveidi Liepājas reģionā. SIA „Eko Kurzeme” iesniegtajam projektam, kuru īstenojot tiks izveidots Latvijā modernākais un tehnoloģiski attīstītākais atkritumu šķirošanas centrs Latvijā, apstiprināts arī ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums 1,28 miljonu eiro apmērā. Kopumā 2013.gadu SIA „Eko Kurzeme” noslēdza ar neto apgrozījumu 2,95 miljonu eiro apmērā un gandrīz 390 tūkstošu eiro peļņu.

Otrreizējo izejvielu savākšanas un apstrādes uzņēmums SIA „Eko Reverss” 2013.gadā aktīvi turpināja darbu iepakojuma tirdzniecības sistēmā, palielinot izejvielu pārdošanas un eksporta apjomus, turpinot attīstot sadarbību ar jauniem partneriem ārvalstīs. SIA „Eko Reverss” peļņa pērn sasniedza 730 tūkstošus eiro, bet neto apgrozījums pieauga par 4,2% - sasniedzot 5,62 miljonus eiro. 2013.gadā SIA „Eko Reverss” otrreizējai pārstrādei nodeva vairāk nekā 16 000 tonnas kartona un papīra iepakojuma, kas ir par 40% vairāk nekā 2012.gadā.  Šogad SIA „Eko Reverss” turpinās attīstīt  agroplēvju, polipropilēna („big bagu”) maisu un plastmasas kanniņu savākšanu un apstrādi, paplašinot sadarbību ar vietējām zemnieku saimniecībām, no kurām pērn tika savāktas un nodotas pārstrādei 1500 tonnas materiāla. 


Latvijā vecākā un pieredzes bagātākā ražotāju atbildības organizācija AS „Latvijas Zaļais punkts” 2013.gadā noslēdza jaunus līgumus ar Latvijas Vides aizsardzības fonda administrāciju, kas būs spēkā līdz 2016.gada 31.decembrim. Tāpat AS „Latvijas Zaļais punkts” turpināja aktīvu darbu sabiedrības izglītošanā, organizējot gan izlietotā iepakojuma, videi kaitīgo preču un elektrotehnikas savākšanas akcijas, gan īstenojot izglītojošus seminārus, konkursus un mācības. Pateicoties aktīvajam darbam ar jau esošajiem un jaunajiem klientiem, „Latvijas Zaļais punkts” 2013.gadā neto apgrozījums sasniedza 7,7 miljonus eiro, bet peļņa – 60,5 tūkstošus eiro.

Kopējais strādājošo skaits „Eco Baltia grupas” uzņēmumos šogad pārsniedzis 600 darbiniekus, salīdzinot ar 450 darbiniekiem 2012.gadā. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes apkopotajiem datiem par vidējo atalgojumu atkritumu apsaimniekošanas un apstrādes nozarē, Eco Baltia grupas uzņēmumos kopējais vidējais atalgojuma līmenis par 30% pārsniedz vidējo atalgojumu nozarē. 

Gadā grupas uzņēmumi valstij nodokļos nomaksā vairāk nekā 5,5 miljonus eiro. Latvijā un ārvalstīs grupas uzņēmumi apkalpo vairāk nekā 45 000 klientus.

Juridiskā adrese:
Krasta iela 105, Rīga, LV-1019
Faktiskā adrese:
Krasta iela 105, Rīga, LV-1019
Tel: +371 67 409 828
Fakss: +371 67 84 37 65
E-pasts: info@ecobaltia.lv