“Eco Baltia grupa”: ES atkritumu apsaimniekošanas mērķu izpildei nepieciešams komandas darbs

08.02.2017

Atkritumi_starkis_M2.jpg

Jaunākais Eiropas Komisijas (EK) ziņojums par vides politikas īstenošanu Latvijā liecina, ka 2014.gadā Latvijā poligonos tika apglabāti 79% sadzīves atkritumu, kamēr vidēji Eiropas Savienībā (ES) - 26%. Attiecīgi EK brīdina, ka Latvijai draud risks nesasniegt 50% sadzīves atkritumu pārstrādes mērķi līdz 2020.gadam. Vides apsaimniekošanas uzņēmumu grupa SIA “Eco Baltia grupa” uzskata, ka mērķi ir sasniedzami, bet tikai gadījumā, ja tie valsts un atbildīgo ministriju līmenī tiek izvirzīti par prioritāti un procesā tiek iesaistīti visi ķēdes posmi, sākot no iedzīvotājiem, uzņēmumiem un beidzot ar konkrētiem valsts un pašvaldību politikas instrumentiem, kas nodrošina mērķu sasniegšanu.

Māris Simanovičs, SIA „Eco Baltia grupa” valdes priekšsēdētājs: „Mūsu grupas uzņēmumi jau šobrīd ievieš tehnoloģijas un risinājumus, lai atkritumu poligoni Latvijā paliktu pagātnē un atkritumi tiktu sašķiroti un pārstrādāti. Arī turpmāk esam gatavi kopā ar valsti un pašvaldībām strādāt, lai sasniegtu mērķus un samazinātu Latvijā noglabājamo atkritumu daudzumu. Taču valsts insitutūcijām, pašvaldībām, iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir jāstrādā kā komandai, jāvienojas par Latvijai piemērotākajiem un ekonomiski izdevīgākajiem risinājumiem un tie konsekventi jāievieš. Mērķis mums visiem ir kopīgs – tīrāka un ekonomiski attīstītāka valsts.”

Kā savā ziņojumā uzsver EK, Latvijai ir jāveic apjomīgi ieguldījumi dalītās vākšanas infrastruktūras attīstībā, pārstrādes kapacitātes palielināšanā un tirgus instrumentu pilnveidē, piemēram, piesārņojošu produktu aplikšanā ar augstākiem nodokļiem. Pozitīvi, ka pēc ilgstošiem solījumiem beidzot ir atvērta ES fondu programma dalītās vākšanas infrastruktūras izveidei, taču ar to būs par maz. Turpmākām privātām investīcijām nozarē svarīgi būs arī citi politiskie un finansiālie instrumenti, kas motivē iedzīvotājus šķirot atkritumus, bet pašvaldības un apsaimniekotājus attīstīt šķirošanas infrastruktūru un atkritumu pārstrādi, nevis koncentrēties uz šobrīd lētāko atkritumu noglabāšanu poligonā.

“Eco Baltia grupas” uzņēmumi jau līdz šim ir mērķtiecīgi investējuši sabiedrības izglītošanā un infrastruktūras izveidē, izveidota šķirošanas rūpnīca Liepājas reģionā un attīstītas Baltijā modernākās polimēru pārstrādes rūpnīcas, un šis darbs arī tiks mērķtiecīgi turpināts. Šobrīd notiek visi sagatavošanās darbi, lai 2018.gadā varētu uzsākt integrēta polimēru pārstrādes kompleksa būvniecību. Tas iecerēts kā Eiropas līmeņa pārstrādes komplekss, kas vēl vairāk nostiprinās “Eco Baltia grupas” pārstrādes uzņēmumu konkurētspēju globālajos tirgos.

Tāpat EK ziņojumā uzsver nepieciešamību risināt jautājumus, kas saistīti ar bioloģiski noārdāmo atkritumu novirzīšanu no atkritumu poligoniem. Latvijā 2014.gadā tikai 4% atkritumu tika kompostēti, kamēr ES vidēji 28%. Atšķirībā no mūsu kaimiņiem Lietuvā un Igaunijā, kur pie šiem jautājumiem tiek aktīvi strādāts un attīsta arī infrastruktūru, Latvijā šie jautājumi valstiskā līmenī tikpat kā nav risināti. “Eco Baltia grupa” uzskata, ka ir nepieciešams valstisks uzstādījums un stimuls, lai pašvaldības būtu ieinteresētas ieviest iedzīvotājiem ērtus un pieejamus risinājumus bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem.

Juridiskā adrese:
Krasta iela 105, Rīga, LV-1019
Faktiskā adrese:
Krasta iela 105, Rīga, LV-1019
Tel: +371 67 409 828
Fakss: +371 67 84 37 65
E-pasts: info@ecobaltia.lv