“Eco Baltia grupa” aicina studentus pieteikties praksē

06.09.2019

Baltijā lielākais pilna cikla vides apsaimniekošanas uzņēmums “Eco Baltia grupa” aicina skolēnus un studentus pieteikties praksē kādā no grupas uzņēmumiem, lai pilnveidotu mācību laikā iegūtās teorētiskās zināšanas, iemācītos tās pielietot praktiski darba vidē, kā arī saņemtu noderīgus un motivējošus bonusus.

 “Uzņēmumā svarīgākais resurss ir zinoši un motivēti darbinieki, taču esošā tirgus situācija tiem nereti pieprasa vienlaikus būt gan izglītotiem, gan ar zināmu pieredzes bagāžu savā nozarē.  Lai jaunieši spētu pēc iespējas ātrāk šīm prasībām pielāgoties un pilnvērtīgi sākt darba gaitas, esam vairākos “Eco Baltia grupa” uzņēmumos izveidojuši prakses programmas. To ietvaros studenti mentora vadībā tiek iepazīstināti gan ar konkrētās vakances darba pienākumiem, gan kopējo uzņēmuma darbību, tādējādi veicinot jauniešu izpratni par nozares specifiku un praktisku iemaņu apguvi izvēlētajā profesijā. Praktikantiem, pierādot sevi prakses programmā, ir iespēja saņemt motivējošu stipendiju, kā arī turpināt darbu un veidot karjeru ”Eco Baltia grupas” uzņēmumos”,” norāda “Eco Baltia grupa” valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs.

Šobrīd pieejamas vairākas prakses vietas trīs “Eco Baltia grupas” uzņēmumos:

Praksē aicināti pieteikties gan studenti, kuri iegūst izglītību atbilstošajās specialitātēs, gan arī tie, kurus interesē paplašināt savu praktisko redzējumu paralēli mācību procesā iegūtajām zināšanām. Tostarp pretendentiem tiek piedāvāts ērts maiņu grafiks, lai to varētu apvienot ar skolas ikdienu.

Atbalstot studentu praktisko izaugsmi, skolām ir iespēja noslēgt līgumu ar “Eco Baltia grupas” uzņēmumiem par darba vidē balstītu mācību īstenošanu, par ko plašāku informāciju par to var saņemt, rakstot uz e-pastu dace.goveiko@ecobaltia.lv.

Plašāka informācija par prakses programmu pieejama ŠEIT.

 Eco Baltia grupa” ir lielākā vides apsaimniekošanas uzņēmumu grupa Baltijā, kas nodrošina pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu no atkritumu savākšanas un šķirošanas līdz otrreizējai izejvielu loģistikai, vairumtirdzniecībai un izejvielu pārstrādei. Grupā ietilpst vides apsaimniekošanas, otrreizējo izejvielu savākšanas un izlietotā iepakojuma pārstrādes uzņēmumi – „Latvijas Zaļais punkts”, „Eco Baltia vide”, „Eko Kurzeme”, „Jumis”, „Pet Baltija”,  „Nordic Plast” un „Eco Teh Baltia”.

Juridiskā adrese:
Krasta iela 105, Rīga, LV-1019
Faktiskā adrese:
Krasta iela 105, Rīga, LV-1019
Tel: +371 67 409 828
Fakss: +371 67 84 37 65
E-pasts: info@ecobaltia.lv