Korporatīvā sociālā atbildība

 

Atbalstām labākai Latvijas nākotnei
Eco Baltia grupas uzņēmumi ir iekļāvuši izglītības, sociālos un vides apsvērumus savā uzņēmējdarbības praksē ne tikai profesionālu mērķu vadīti, bet arī uzņēmuma vadības personiskās pārliecības dēļ, kas uzskata, ka veiksmīgiem un pozitīvi orientētiem uzņēmumiem ir jāsniedz atbalsts ne vien saviem darbiniekiem, bet arī plašākai sabiedrībai, lai kopā veidotu labāku Latvijas nākotni.

Izglītība un kultūra
Atbalsts izglītības un kultūras projektu īstenotājiem, kuri sekmē kultūras norišu pieejamību un rada apstākļus jauniešu personības izaugsmei, ir viena no Eco Baltia grupas korporatīvās sociālās atbildības aktivitāšu prioritātēm. Eco Baltia grupa sniegusi ievērojamu atbalstu Latvijas Nacionālās bibliotēkas tapšanā, kā arī atbalsta nodibinājumu „ASNI”, kura mērķis ir apdāvināto bērnu apmācības sistēmas izveide Latvijā.

Sports un sportiska brīvā laika pavadīšana
Pastāvīgs Eco Baltia grupa atbalsts tiek sniegts arī sporta jomā - sportistiem, kas ne vien popularizē veselīgu dzīvesveidu, bet arī nodrošina brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādu vecuma cilvēkiem, sevišķi bērniem un jauniešiem. Eco Baltia grupa atbalsta Latvijas Orientēšanās federāciju, tai skaitā Edgaru Bertuku, kurš ir pirmais pasaules čempions Latvijas un Baltijas orientēšanās sporta vēsturē. Atbalsts tiek sniegts arī Golfa federācijai, Kandavas motoklubam, kā arī hokeja klubam „Pērkons”. 

Projekti vides ilgtspējīgai attīstībai
Būtisks Eco Baltia grupas korporatīvās sociālās atbildības virziens ir arī atbalsts projektiem, kas sekmē vides ilgtspējīgu attīstību. Eco Baltia grupas uzņēmums „Latvijas Zaļais punkts” jau kopš darbības pirmsākumiem sniedz atbalstu Vides aizsardzības klubam pētniecības projektu īstenošanai un Zaļā telefona darbības nodrošināšanai. Savukārt Eco Baltia grupas uzņēmuma „Eko Kurzeme” paspārnē darbojas dzīvnieku stacionārs.

Otra dzīve lietām labdarības projektā
Neatslābstošu sabiedrības interesi piedzīvo uzņēmumu Eco Baltia grupas un „Latvijas Zaļais punkts” izlolotais projekts „Palīdzības siena”, kas tapis sadarbībā ar Ziedot.lv un t/c Spice. Šis videi draudzīgais labdarības projekts nodrošina saziedotajām lietām otru dzīvi, jo tās tiek atdāvinātas trūcīgajām ģimenēm visā Latvijā.  

 

SKOLĒNU EKSKURSIJAS
"Eco Baltia grupa” sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu aicina skolu klases (no 1.-12.klasei) pieteikties izzinošām ekskursijām otrreizējo izejvielu šķirošanas un pārstrādes rūpnīcās, lai iepazīstinātu skolēnus ar atkritumu apsaimniekošanas dažādiem posmiem, tostarp uzskatāmi parādītu to šķirošanas un pārstrādes procesu, kā arī dalītos aizraujošā stāstā par apkārtējo vidi un iespējām personīgi iesaistīties tās aizsardzībā. 

VAIRĀK PAR EKSKURSIJĀM UZZINI ŠEIT!

 

Šķirojam un saudzējam dabu!

"Es uzskatu, ka dabas veltes un labvēlība, tāpat kā viss pārējais, ir jānopelna, tāpēc esmu pārliecināts, ka šķirot ir izdevīgi!"/E. Bertuks/
Juridiskā adrese:
Krasta iela 105, Rīga, LV-1019
Faktiskā adrese:
Krasta iela 105, Rīga, LV-1019
Tel: +371 67 409 828
Fakss: +371 67 84 37 65
E-pasts: info@ecobaltia.lv